Team button

Nieuws

ASR Dutch Mobility Office Fund koopt kantoor Wonderwoods in Utrecht

a.s.r. real estate heeft namens het ASR Dutch Mobility Office Fund het nog te bouwen kantoor Wonderwoods aan de Jaarbeursboulevard in Utrecht gekocht van G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten. Het gaat om kantoren, een museum genaamd Playlab, voorzieningen in de plint en de onderliggende parkeergarage.

 Wonderwoods bestaat uit 2 torens van respectievelijk 70 en 100 meter hoog. De kantoren in het project Wonderwoods zijn ontworpen door MVSA Architects en liggen in het Beurskwartier, het nieuwe Central Business District van Utrecht, op loopafstand van het Centraal Station en naast de Jaarbeurs Utrecht. Het totale project bestaat uit woningen, kantoren, gezonde horeca, gym, voorzieningen in de plint en een ondergrondse parkeergarage. Het ASR Dutch Mobility Office Fund koopt de kantoorruimte van circa 14.000 m2, het Playlab van circa 2.400 m2 en de onderliggende voorzieningen gelegen in de toren van MVSA Architects. Daarnaast verwerft het fonds de gehele onderliggende parkeergarage met 160 parkeerplaatsen.

Playlab
Playlab is een proeftuin waar jong en oud een kijkje in de toekomst krijgen. In dit cutting edge “Science Art” museum maken interactieve exposities en installaties de impact van nieuwe uitvindingen voelbaar. Playlab wordt ontwikkeld met vooraanstaande partijen uit binnen- en buitenland. Het wordt een lab voor interdisciplinaire samenwerking, waar wetenschappers en kunstenaars samen experimenteren met nieuwe technologieën en toepassingen.

Duurzaamheid en circulariteit
Bij de ontwikkeling en bouw van project Wonderwoods is een specialistisch team betrokken dat ervoor zorgt dat de laatste innovatieve technieken op het gebied van energie, water, gezondheid en circulariteit in het ontwerp worden toegepast. Wonderwoods wordt voorzien van veel levend groen en zal worden opgeleverd met een BREEAM Excellent certificaat onder meer door het toepassen van stadsverwarming in combinatie met een eigen WKO systeem.

Pieter Vandeginste, fund director ASR Dutch Mobility Office Fund: ‘Wonderwoods past perfect in de strategie van het ASR Dutch Mobility Office Fund, die zich richt op kantoren in de buurt van mobiliteitsknooppunten. Met name de combinatie van kantoorruimte met de creativiteit van het Playlab is daarbij uniek. In de stedelijke omgeving van de toekomst zie je steeds meer vermenging van functies. Wonderwoods is daarmee dan ook het concept van de toekomst.’

Het ASR Dutch Mobility Office Fund is commercieel bijgestaan door Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten en juridisch geadviseerd door Houthoff. G&S Vastgoed is gedurende het traject geadviseerd door BNP Paribas Real Estate en juridisch bijgestaan door NautaDutilh. De bouw start naar verwachting medio 2019 en de oplevering is medio 2022 gepland.

Over het ASR Dutch Mobility Office Fund
Het ASR Dutch Mobility Office Fund richt zich op kwalitatief hoogwaardige kantoren in de directe omgeving van mobiliteitsknooppunten in Nederland, zoals bijvoorbeeld grote trein- en metrostations en Schiphol. Deze locaties combineren een uitstekende toegankelijkheid met een dynamische omgeving. Mobiliteitsknooppunten hebben een goede mix van openbaarvervoersfuncties en lokale functies en een grote variatie aan voorzieningen. Minimaal 70% van de beoogde portefeuille zal bestaan uit kantoren, aangevuld met andere assets.

Institutionele beleggers
Het ASR Dutch Mobility Office Fund is toegankelijk voor institutionele beleggers. Het fonds heeft een gediversifieerde portefeuille die bestaat uit 12 objecten en een aantal pijplijnobjecten, met een gezamenlijke waarde van circa € 600 miljoen. De beoogde participanten zijn institutionele beleggers met een lange beleggingshorizon. a.s.r. blijft op lange termijn een substantieel aandeel in het fonds behouden.

Structuur van het fonds
Het ASR Dutch Mobility Office Fund is een fonds voor gemene rekening met een onbeperkte looptijd. Het fonds is gestructureerd volgens INREV richtlijnen om optimale transparantie richting de beleggers te garanderen. Het fonds kent een liquiditeitsmechanisme met een inkoopfaciliteit en de mogelijkheid tot secundaire verkoop.

G&S Vastgoed en UBS Asset Management verwelkomen mediabedrijf Hearst Netherlands

Hearst Netherlands heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten voor het gebouw Moermansk 500. Moermansk 500 is een ontwikkeling van G&S Vastgoed in de Amsterdamse Houthavens en een belegging van UBS Asset Management voor een pan-Europese Club Deal structuur.

De Amsterdamse Houthaven is een gebied met een industriële geschiedenis. Inmiddels is het gebied uitgegroeid tot een creatieve hub waar wonen en werken samenkomen. Moermansk 500 is één van de drie loftgebouwen in het gebied op de kop van de Moermanskkade. Hearst Netherlands huurt circa 5.000 m2 kantoorruimte waarmee het gehele gebouw is verhuurd. Moermansk 500 is ontworpen door OZ. Het gebouw wordt gerealiseerd door VolkerWessels Zeist en de projectfinanciering is door NIBC Bank verstrekt aan G&S Vastgoed.

Luc van Os, CEO van Hearst Netherlands: “G&S Vastgoed heeft in de Amsterdamse Houthaven enkele prachtige gebouwen in ontwikkeling en uiteindelijk is gekozen voor Moermansk 500 als toekomstige kantoorlocatie van de nieuwe gezamenlijke uitgeverij. Wij zijn heel erg blij met deze nieuwe locatie voor beide bedrijven. In een proces van samenvoeging is een nieuwe start op een geheel nieuwe locatie altijd de beste keuze. Ik ben blij dat wij de ruimte hebben gekregen vanuit Hearst in de Verenigde Staten om dit commitment aan te gaan. Ook om zo onze verdere ambities binnen de Nederlandse markt te onderstrepen en daar op deze fantastische locatie verder invulling aan te geven”.

Hearst Netherlands zal per 1 maart 2019 het gebouw gaan huren.

Jason Blackmore, G&S Vastgoed: “Het is fantastisch dat dit project ruimschoots voor oplevering aan een wereldwijd bekend mediaconglomeraat als Hearst is verhuurd. Tijdens de bouw worden de wensen van de nieuwe gebruiker geïntegreerd zodat hier straks een gebouw staat waarin een inspirerende werkomgeving wordt geboden”.

Hearst Netherlands is commercieel bijgestaan door Unifore en juridisch bijgestaan door Houthoff. UBS Asset Management is juridisch bijgestaan door Houthoff. G&S Vastgoed is gedurende het traject geadviseerd door Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten en Van Dijk ten Cate in collegiale samenwerking met Cushman & Wakefield en JLL. Daarnaast is G&S Vastgoed juridisch bijgestaan door NautaDutilh.

Bouw nieuw en duurzaam ING-hoofdkantoor bereikt hoogste punt

Op 20 juni is het hoogste punt bereikt van het nieuwe ING-hoofdkantoor aan de Frankemaheerd in Amsterdam Zuidoost, een gezamenlijk project van OVG Real Estate en G&S Vastgoed. De bouw van het kantoor wordt uitgevoerd door G&S Bouw.

Ter viering van het bereiken van het hoogste punt werd er symbolisch een vlag omhoog gehesen door Richard Lokhorst, Programma Manager ING, Jaap Messemaker, Directeur G&S Bouw  en Mark Blommesteijn, Development Manager OVG Real Estate. Naar verwachting zal medio 2019 het gebouw worden opgeleverd waarna ING haar intrek zal nemen.

Het nieuwe ING-hoofdkantoor dat over circa 36.000 m2 kantoorruimte beschikt is een energiezuinig, toekomstbestendig kantoorgebouw. Zo wordt het dak van het kantoorgebouw geheel bedekt met zonnepanelen en wordt voor de bouw van het nieuwe kantoor gebruik gemaakt van circulair beton. Het circulaire beton is vrijgekomen bij de sloop van het Frankemaheerd complex en is deels hergebruikt, zonder kwaliteitsverlies. De technologie in het pand zorgt voor slim en duurzaam (energie)gebruik en draagt bij aan het creëren van gezonde werkplekken. Het project kreeg begin dit jaar het hoogst haalbare ontwerpcertificaat voor duurzaamheid toegekend: BREEAM-NL Nieuwbouw ‘Outstanding’.

Betrokken partijen
Het ontwerp van het nieuwe ING-hoofdkantoor is van de hand van Benthem & Crouwel Architecten. In opdracht van het OVG Real Estate en G&S Vastgoed wordt de bouw uitgevoerd door bouwbedrijf G&S Bouw. LCN Capital Partners is eigenaar van het nieuwe kantoor.

G&S Vastgoed en haar team fietst voor de tweede keer voor WereldOuders

Op 25 mei vond de tweede editie van de Zuidas businessride plaats. De Zuidas Businessride is een racefiets toertocht die start en finisht op de Zuidas in Amsterdam. Ook dit jaar fietste G&S Vastgoed met een aantal collega’s en zakenrelaties voor WereldOuders.

WereldOuders biedt structurele hulp aan thuisloze kinderen in negen landen in Latijns-Amerika en geeft deze kinderen een thuis en een toekomst. De kinderen worden opgenomen in familiehuizen waar ze naast liefde, aandacht en verzorging ook scholing en minimaal een vakopleiding krijgen.

Namens G&S Vastgoed fietsen er zo’n 28 man. Een sterk peleton dat zowel uit mannen als vrouwen bestond. Het team trotseerde samen de hitte en hebben uiteindelijk zo’n 60 km afgelegd om ook weer dit jaar een mooi bedrag in te zamelen voor WereldOuders.

Eerste paalviering Moermansk 400 & 500

Op 8 maart jl. is de feestelijke eerste paal geslagen van Moermansk 400 & 500. De twee nieuwbouwontwikkelingen van G&S Vastgoed zijn gelegen aan de kop van de Moermanskkade in de Amsterdamse Houthaven. De gebouwen zijn onlangs verkocht aan een pan-Europeesche club deal, geadviseerd door UBS Asset Management.

Moermansk 400 is een ontwerp van Joris Deur van architectenbureau ZZDP Architecten. Moermansk 500 is een ontwerp van John Bosch van architectenbureau OZ. Beide nieuwbouwontwikkelingen hebben door hun ligging aan de kop van de Moermanskkade een fenomenaal uitzicht over het IJ en hebben tezamen een oppervlakte van circa 10.000 m2. Moermansk 400 & 500 worden gerealiseerd door Wessels Zeist.

De Houthaven, gelegen aan het IJ in het Westelijk Havengebied van Amsterdam, vormt door de in februari gerealiseerde Spaarndammertunnel één geheel met de Spaarndammerbuurt. Door de realisatie van het Houthavenpark op- en rond de Spaarndammertunnel zal de Houthaven straks onlosmakelijk verbonden zijn met het centrum van Amsterdam en de oude binnenstad.

Op deze feestelijke dag is de eerste paal geslagen door Ward van de Braak (Hoofd Benelux & Nordics – UBS RE & PM) en Jason Blackmore (Algemeen Directeur G&S Vastgoed).

Beide nieuwbouwontwikkelingen zijn in het eerste kwartaal van 2019 gereed. Voor meer informatie ga naar: www.moermansk.com.

Round Hill Capital, Boelens de Gruyter en G&S Vastgoed realiseren nieuwe stadswijk in Merwede Kanaalzone

Round Hill Capital, een toonaangevend vastgoedinvesteerder, -ontwikkelaar, en -beheerder, G&S Vastgoed, en vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter hebben een locatie gekocht als deel van de belangrijk stadsvernieuwingsplan in Merwede Kanaalzone. De Gemeente Utrecht steunt dit plan voor de ontwikkeling van woningbouw om tegemoet te komen aan de sterk toenemende vraag naar woningen in Utrecht.

Het gebied, gelegen tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk, bevindt zich in het zuidwesten van de stad en strekt van de A12-ring tot het Holland Casino aan de Overste Den Oudenlaan. Vorige week heeft de Utrechtse gemeenteraad het visiedocument en de milieueffectrapportage goedgekeurd als uitgangspunt voor de herontwikkeling van het nieuwe stadswijk. De nieuwe stadswijk moet deels de verwachte Utrechtse inwonersstijging opvangen: de bevolking neemt tussen nu en 2030 toe van 345.000 naar 410.000.

Wethouder Paulus Jansen (Wonen)
De Utrechtse wethouder Paulus Jansen (Wonen): “Het plan past uitstekend bij de strategie die we als gemeente hebben uitgestippeld. Niet alleen kwantitatief – Merwede biedt immers plaatst aan duizenden woningen –, maar ook in kwalitatieve zin. Het wordt een diverse, duurzame en aantrekkelijke stadswijk voor iedereen.”

Round Hill Capital, G&S Vastgoed, en Boelens de Gruyter hebben een gebied gekocht met een oppervlakte van bijna 4,5 hectare (43.000 vierkante meter). Het gaat om het terrein aan de Kanaalweg 14-19 dat momenteel nog wordt gebruikt als een kantorengebied met 12 gebouwen, beter bekend als ‘Smart Business Park’. Met deze ontwikkeling worden zij de grootste investeerder in de nieuwe Utrechtse stadswijk.

Deze transactie is in lijn met de strategie van Round Hill om zijn onroerend goed portfolio in Nederland verder uit te breiden met woningbouw en studentenhuisvesting. De afgelopen vier jaar is Round Hill erin geslaagd om zijn woning- en vermogensbeheerportefeuille in Nederland vaste vorm te geven. In deze periode heeft het bedrijf regelmatig vastgoed aangekocht en de woningportefeuille omvat nu meer dan 10.000 eenheden. In heel Europa heeft Round Hill meer dan 100.000 wooneenheden toegevoegd aan zijn portefeuille.

Michael Bickford, oprichter en CEO van Round Hill Capital, over de acquisitie
“Round Hill heeft zichzelf bewezen als succesvol investeerder in en beheerder van woningen en studentenhuisvesting in heel Europa, en deze aankoop van de Merwede Kanaalzone-locatie betekent een belangrijke uitbreiding van onze woningportefeuille in Nederland. Het gebied heeft enorm veel potentie, en de gemeente wil de nieuwe wijk laten groeien tot een totaal van 6.000 a 10.000 wooneenheden.

Round Hill is van plan om verder te investeren in de ontwikkeling van residentieel vastgoed en studentenhuisvesting in Nederland en in heel Europa, terwijl we ook blijven zoeken naar meer mogelijkheden tot investeren in de woningsector in lijn met onze huidige strategie.”

Maarten de Gruyter, directeur van Boelens de Gruyter
 “Voor Nederland, maar ook voor Europa wordt het een unieke nieuwe stadswijk. Het is de wens van de gemeente is om er een levendige, energiezuinige en groene wijk van te maken. Parkeren kan straks alleen aan de rand van de wijk en in garages, waardoor auto’s hier uit het straatbeeld verdwijnen. Door het autovrije karakter en de focus op voetgangers en fietsen worden alternatieve manieren van vervoer, zoals openbaar vervoer, autodelen en de aanleg van zogenoemde mobiliteitshubs, kansrijker.”

Jason Blackmore, algemeen directeur van G&S Vastgoed
“De woningen in de nieuwe wijk zullen variëren in hoogte, omvang, architectuur, typen en prijsklassen. In de collectieve binnentuinen en de inspirerende openbare ruimtes ontmoeten bewoners elkaar. In Merwede worden niet alleen auto’s gedeeld, maar ook spullen, voorzieningen en diensten. Ook zal Merwede functioneren als proeftuin voor het nieuwe stedelijk leven. Daarom is in het ontwerp nadrukkelijk ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Doel is het creëren van een gezonde, energieneutrale en klimaatbestendige stadswijk.”

De koper werd bijgestaan door Arnoud Matthijssen van HMK Notarissen.

Hoogste punt Moermansk 300

In de Amsterdamse Houthaven is op 1 februari op feestelijke wijze gevierd dat project Moermansk 300 haar hoogste punt heeft bereikt.

Moermansk 300 is een nieuwbouwontwikkeling van G&S Vastgoed gelegen aan de kop van de Moermanskkade in de Amsterdamse Houthaven en ontworpen door Roberto Meyer van MVSA Architects. Het gebouw bestaat uit circa 5.000 m2 kantoorruimte en zal in juli 2018 worden opgeleverd. Op de bovenste verdiepingen zal Rijnboutt Architecten zich gaan vestigen. Een grote delegatie van Rijnboutt Architecten was aanwezig bij de viering.

‘’Wij kijken erg uit om op deze schitterende plek aan de Moermanskkade Rijnboutt Architecten verder te laten groeien en professionaliseren.’’. – Mattijs Rijnboutt, architect – directeur van Rijnboutt Architecten

‘’Wij zijn erg blij wederom een mooi project aan de stad toe te voegen met als nieuwe huurder Rijnboutt Architecten’’. – Jason Blackmore, algemeen directeur G&S Vastgoed

Overlijden Dik Wessels

Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht dat Dik Wessels op 71-jarige leeftijd is overleden.

Groot verlies
Met zijn ondernemerschap, visie en vakmanschap heeft hij de basis gelegd voor het bedrijf dat VolkerWessels vandaag de dag is. Sinds 2007 was de heer Wessels lid van de Raad van Commissarissen.

Het ontvallen van de heer Wessels is een groot verlies voor ons. Met respect en dankbaarheid blijft de heer Wessels in onze herinneringen, wij zullen hem missen. Onze gedachten gaan uit naar de familie. Wij wensen hen allen heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Circulaire toepassing- het begin van een stedelijke metamorfose

Duurzaamheid en innovatie zijn de kernwoorden van ieder project dat wij aannemen. Zo ook bij de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor van ING. In een samenwerkingsverband met OVG Real Estate hebben we een slim gebouw ontworpen en bijgedragen aan een slimme stad. 

Ons doel is om de gemeente Amsterdam te helpen bij de hervorming van Amsterdam-Zuidoost. Met deze transformatie willen we een gezond en inspirerend toekomstbeeld creëren voor het gehele stadsnetwerk. De metamorfose van het ING-hoofdkantoor is een markant project in deze transformatie, waarmee we bijdragen aan een duurzame stad.

Verder denken
Samen met OVG Real Estate hebben we in 2015 een oud kantoorgebouw aan de Frankemaheerd in Amsterdam-Zuidoost verworven. Het gebouw stond al zeven jaar leeg en moest worden gesloopt om ruimte te maken voor een nieuw, duurzaam kantoor. Als duurzame ontwikkelaars zagen we de sloop als een kans om iets nieuws te creëren en dus gaven we Superuse Studios de opdracht een plan te maken voor het hergebruik van de gesloopte materialen.

Groter denken
Om het bestaande materiaal te recyclen, moest het eerst worden geïnventariseerd. De prijs, afmeting, beschikbaarheid en andere eigenschappen werden geanalyseerd, zodat we konden zien hoe, wanneer en waar we het materiaal konden hergebruiken. Het was niet de bedoeling om de materialen alleen voor het nieuwe kantoor te gebruiken; we zagen ook kansen voor andere gebieden en gebouwen. Zodoende konden we onze duurzame en innovatieve bijdrage uitbreiden. Superuse Studios bleek de juiste partner voor dit project, omdat zij een professionele online marktplaats hebben waar de vraag naar en het aanbod van afvalmaterialen samenkomen. Dankzij hen hebben we onze afvalstromen nuttig kunnen inzetten.

Dapper denken
Het hergebruik van de materialen heeft ons geholpen meerdere doelstellingen te verwezenlijken. We konden beginnen aan de ontwikkeling van een duurzamer Amsterdam, het project op een volledig vernieuwende wijze vormgeven én het hergebruikte materiaal voor een aantal andere projecten gebruiken. Het afvalmateriaal van het gesloopte Frankemaheerd-gebouw is gebruikt voor het nieuwe ING-hoofdkantoor, Hotel Buiten en het Viisi-hoofdkantoor. De voormalige plafonds zijn hergebruikt als plafondafwerking in het bekroonde Viisi-kantoor in Amsterdam en de voormalige gevel is nu de gevel voor het nieuwe paviljoen aan de Sloterplas, Hotel Buiten.

Met dit project hebben we laten zien waar ons hart ligt: de metamorfose van steden.

G&S Vastgoed verkoopt Moermansk 400 en Moermansk 500

G&S Vastgoed verkoopt haar nieuwbouwontwikkelingen Moermansk 400 en Moermansk 500  aan een pan-European Real Estate club, geadviseerd door UBS Asset Management. De gebouwen liggen op de kop van de Moermanskkade in de Amsterdamse Houthaven.

 

Zowel Moermansk 400 en Moermansk 500 zijn circa 5.000 m2,  elk onderverdeeld over 5 tot 6 grote en efficiënte verdiepingen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

UBS Asset Management: “Samen met de aankopen eerder dit jaar in Brussel, Luik en Leiden, bestaan de vastgoedbeleggingen onder beheer in België en Nederland uit zo’n circa €450 miljoen.”

Ward van de Braak, hoofd onroerend goed & particuliere markten in de Benelux & Nordics: ‘’Wij blijven gefocust en zeer positief over de Amsterdamse kantorenmarkt, evenals high street retail  in de top 20 retail steden. We hebben steeds meer vertrouwen in de economische vooruitzichten binnen Nederland en specifiek in de groei van de Technologie-, Media-en Telecomsector in Amsterdam.”

De Amsterdamse Houthaven is een plek waar een enorme verandering gaande is. Ooit was het een belangrijke haven, in 1876 gebouwd voor het overladen van timmerhout. In 2010 is begonnen met de herontwikkeling van het gebied, de Houthaven is nu een aantrekkelijke plek om zowel te wonen als te werken.

Rienk Baarsma, commercieel ontwikkelaar G&S Vastgoed: “De Houthaven is dé hotspot voor creatieve bedrijven in Amsterdam. Ieder project van G&S Vastgoed onderscheidt zich door een eigen karakter. Het is fantastisch dat Moermansk 400 en Moermansk 500  een toekomstige nieuwe eigenaar krijgen.”

Moermansk 400 en Moermansk 500  zijn ontworpen door  top architecten. Bij Moermansk 400, een ontwerp van architectenbureau ZZDP, zorgen de glazen rondingen voor vloeiende bewegingen waardoor het gebouw een geweldige ruimtelijke kwaliteit van binnenuit krijgt. Bij Moermansk 500, een ontwerp van architectenbureau OZ, heeft iedere vloer een eigen vorm en daardoor een onderscheidend vermogen en uitstraling. Beide projecten beschikken over een fenomenaal uitzicht over de Minerva haven en Amsterdams grootste waterkant, ’t IJ.

In het eerste kwartaal van 2018 wordt er gestart met de bouw van de twee volgende projecten in het gebied; Moermansk 400 en 500. Beide gebouwen worden een jaar later opgeleverd aan de koper.

UBS is bij de aankoop geadviseerd door Van Gool ♦ Elburg Vastgoedspecialisten, BOAG en Houthoff Buruma voor de aankoop van de activa. G&S Vastgoed is bij de verkoop juridisch geadviseerd door NautaDutilh.