Team button

Nieuws

Nederlanders willen groene stad en duurzamer leven

Uit representatief onderzoek van Wonderwoods Development, een iconisch vastgoedproject voor een groene stad, blijkt dat negen op de tien mensen meer behoefte hebben aan frisse lucht. Een groene stad kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Groen wonen geeft niet alleen meer mentale vrijheid, maar neemt ook fysieke klachten weg.

Januari is traditioneel de tijd van goede voornemens. Gezien de recente ontwikkelingen rondom en aandacht voor het klimaat en duurzaamheid, zullen ongetwijfeld veel mensen zich dit jaar voornemen duurzamer te leven en meer tijd door te brengen in de natuur. Ook voor steden is dat een goed voornemen: door groen wonen te faciliteren verbetert niet alleen de leefomgeving, het heeft ook een positief effect op de gezondheid van de inwoners.

Het representatieve onderzoek van Wonderwoods Development, uitgevoerd door PanelWizard onder ruim 1.000 Nederlanders, toont dat de natuur, het milieu en duurzaamheid zeer belangrijke thema’s zijn voor zowel jong als oud. Bijna negen op de tien Nederlanders (89,1%) geven aan zich weleens zorgen te maken over de toekomst van de aarde en 65 procent verbindt daar persoonlijke conclusies aan en wil graag duurzamer leven. Ook geven ruim vier op de vijf mensen (81,8%) aan eigenlijk meer tijd in de natuur te willen doorbrengen en maar liefst negen op de tien mensen (95,5%) zeggen veel belang te hechten aan frisse lucht in hun leefomgeving.

Frisse lucht en meer groen in de stad
Vooral die laatste aspecten zijn, met name voor mensen die in een (grote) stad wonen, een probleem. Vier op de tien stadsbewoners (39,5%) vinden dat er niet voldoende groen is in de stad en bijna de helft (46,2%) stoort zich aan vervuilde lucht. De meerderheid van de stadsbewoners vermoedt dat de vervuilde lucht daadwerkelijk fysieke problemen bij hen veroorzaakt: 64 procent geeft aan dat het gebrek aan frisse lucht vermoeidheid bij hen veroorzaakt en meer dan de helft (54%) zegt af en toe tot regelmatig hoofdpijn te krijgen van de slechte luchtkwaliteit in de stad.

Jong en oud wil duurzaam leven
Hoewel natuur, groen en duurzaamheid onderwerpen zijn die in elke leeftijdscategorie spelen, toont het onderzoek aan dat er grote verschillen tussen jong en oud bestaan over de onderliggende thema’s. Zo zijn drie op de tien ouderen (60+) (31,2%) van mening dat zij al heel duurzaam leven en 52 procent geeft aan te willen proberen nog duurzamer te leven. Van de jongeren (onder de 30) is slechts 6,6 procent ervan overtuigd dat zij duurzaam leven en wil 73 procent zich inspannen om hierin te verbeteren. Ook ervaren jong en oud vervuilde lucht heel anders: ruim zes op de tien ouderen (62,5%) storen zich daar aan in de stad, terwijl slechts 26,6 procent van de jongeren zich aan slechte lucht zegt te storen.

Groene leefomgeving meer waard dan duurzame producten
Respondenten vinden het lastig om meer te betalen voor duurzamere opties. Slechts 6,6 procent antwoordt ‘Zeker’ en 38,8 procent met ‘Waarschijnlijk wel’ op de vraag of hij in de supermarkt zou kiezen voor de duurzamere maar duurdere variant van een product, terwijl 49 procent aangeeft aan dat (waarschijnlijk) niet te zullen doen. Investeren in groen wonen lijkt populairder: van de respondenten die in de stad willen wonen, is ruim driekwart (75,2%) bereid om meer te betalen voor de woning als deze omringd is door groen. Eén op de vijf (20,1%) wil zelfs meer dan tien procent extra betalen voor groen wonen in de stad. Overigens vinden de meeste respondenten dat niet alleen zij, maar ook de overheid of gemeente moeten opdraaien voor de kosten van een groenere leefomgeving: 70,3 procent vindt dat de overheid en gemeentes meer zouden moeten doen om steden groener te maken.

Effect van groen
De aanwezigheid van groen in de stad heeft vele positieve effecten op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Zo heeft wetenschappelijk onderzoek onder andere aangetoond dat mensen minder vaak ziek worden, genezingsprocessen sneller verlopen en dat mensen zich gelukkiger voelen en minder stress ervaren wanneer zij in een groene omgeving wonen. De ondervraagde Nederlanders geloven verder nog dat groen mensen rustiger (76,3%) en energieker (61,2%) maakt en bovendien een positief effect heeft op de nachtrust (64,3%). Opvallend is ook dat ruim tien procent van de ondervraagden verwacht dat de aanwezigheid van groen ook een positief effect zal hebben op hun seksleven: een verwachting die niet wetenschappelijk is aangetoond.

Henk Staats, onderzoeker op het vlak van Environmental Psychology aan de Universiteit Leiden, onderschrijft het belang van groen in de leefomgeving: “De klimaatverandering heeft ons duidelijk gemaakt dat mensen invloed hebben op het milieu en onze omgeving, maar andersom geldt ook: onze omgeving beïnvloedt ons. Mensen in de stad hebben sneller last van een overvloed aan informatie en juist daarom is groen in de stad zo van belang voor mentale rust en ontspanning van stedelingen. De gezondheidseffecten zijn er voor elke leeftijdscategorie. Zo draagt groen bij aan de ontwikkeling van kinderen, voelen mensen met groen in hun omgeving zich gezonder en leven mensen langer met groen in hun leefomgeving.

Verticaal bos in de stad
Een mogelijk antwoord op de vraag naar meer frisse lucht en groen in de stad zijn zogeheten verticale bossen. In het centrum van Utrecht wordt in de komende jaren Wonderwoods gebouwd: een vastgoedproject met een hectare verticaal bos die wordt aangeplant in de gevel, op dakterrassen en in talrijke binnentuinen. De twee groene torens van Wonderwoods zullen met hun 360 bomen en 9640 struiken jaarlijks 41.400 kg zuurstof produceren en 5.400 kg CO2 absorberen en zo zorgen voor een betere luchtkwaliteit in de stad.

 “Wonderwoods wil bijdragen aan het oplossen van de disbalans tussen mens en natuur die door de toenemende verstedelijking steeds groter wordt. Door groen naar het centrum van Utrecht te halen, krijgen Utrechters van alle leeftijden de kans om weer een band op te bouwen met de natuur”, aldus Jason Blackmore, CEO van G&S Vastgoed, ontwikkelpartner van Wonderwoods Development.

Partner Arcadis is verantwoordelijk voor al het groen van beide torens. “Voor Wonderwoods hebben wij heel bewust gekozen voor inheemse bomen en planten die verderop te vinden zijn op de Utrechtse Heuvelrug”, vertelt Timo Cents, Landschapsarchitect bij Arcadis. “Uiteraard hebben we hierbij gekozen voor soorten die goed kunnen leven onder de uitzonderlijke omstandigheden van Wonderwoods, waarbij zij beperkte wortelruimte hebben en veel wind te verduren krijgen. Abseilende hoveniers gaan zorg dragen voor de verzorging van de bomen en planten.”

De bouw van Wonderwoods start in het derde kwartaal van dit jaar. De oplevering van de torens moet plaatsvinden in 2022.

Over Wonderwoods
Wonderwoods is een iconisch stedelijk vastgoedproject, bestaande uit twee groene torens met een hectare aan verticaal bos, gelegen aan de Croeselaan in Utrecht. Wonderwoods wil bijdragen aan het oplossen van de disbalans in de stad tussen mens en natuur, waarbij alle aspecten van het leven in één gebouw samenkomen: wonen, werken, cultuur, sporten en recreëren. Het volledig doorgevoerde programma Healthy Urban Living maakt Wonderwoods groen, duurzaam en gezond. Dit uit zich onder andere in de hectare Utrechtse Heuvelrug-beplanting in de gevels, in de binnentuinen en op de dakterrassen, de ver doorgevoerde mogelijkheden voor het scheiden van afval, het stimuleren van duurzame mobiliteit, de gezonde horecavoorzieningen en het stimuleren van lichaamsbeweging. Meer informatie: www.wonderwoods.com.

 Over het onderzoek
Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van Wonderwoods Development B.V. onder 1.077 respondenten uit Nederland van 18 jaar en ouder (representatieve steekproef). Respondenten hebben in december 2018 een online enquête ingevuld.

 

 

G&S Vastgoed en OVG Real Estate kondigen ontwikkeling paviljoen naast ING-hoofdkantoor aan

Op het campusgebied van ING in Amsterdam Zuidoost komt een opvallend paviljoen van ca. 900 m2 te staan. De bouw is reeds van start gegaan. In het paviljoen komt een horecagelegenheid welke toegankelijk is voor publiek. Het paviljoen en het naastgelegen nieuwe ING-hoofdkantoor worden gezamenlijk ontwikkeld door OVG Real Estate en G&S Vastgoed.

Het betreft een horecapaviljoen dat door ING verhuurd wordt en zelfstandig geëxploiteerd wordt door een externe partij. Het paviljoen wordt vrij toegankelijk. Dus behalve ING-medewerkers kunnen ook omwonenden, zakelijk publiek, studenten, winkelend- en uitgaanspubliek gebruik maken van het paviljoen.

Het strakke ontwerp is van de hand van Powerhouse Company. Het  paviljoen heeft een transparante gevel met afgeronde hoeken en een hoogwaardig dak van hout en mossedum. Het omliggende landschap wordt doorgetrokken in het ontwerp en verbindt de verschillende niveaus die Amsterdam Zuidoost typeert. Het paviljoen zal naar verwachting het najaar van 2019 worden opgeleverd.

Betrokken partijen
In opdracht van OVG Real Estate en G&S Vastgoed wordt de bouw uitgevoerd door G&S Bouw. Powerhouse Company is de architect. Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Deerns, DGMR en Basalt treden op als adviseurs.

2019 startbouw woontorens en onderzoek naar nieuw Hondsrugpark in kantoorgebied Amstel III, Amsterdam Zuidoost

Woningen en vergroening Hondsrugweg in Amstel III als antwoord op de vraag naar woonruimte in Amsterdam.

Stichting Hondsrugpark opent informatiecentrum waarin gebiedsplannen worden getoond.

Het kantoorgebied Amstel III in Amsterdam Zuidoost verandert de komende jaren in een aantrekkelijk stedelijk gebied. De gemeente heeft het gebied, waar nu nog veel moderne maar vooral verouderde kantoorgebouwen staan, aangewezen voor transformatie. Amsterdam groeit en heeft nieuwe woningen en werkplekken nodig. Amstel III, het gebied tussen de Johan Cruijff ArenA en de IKEA, biedt daar mogelijkheden voor. Het informatiecentrum waarin de belangrijkste plannen worden gepresenteerd, is afgelopen vrijdag feestelijk geopend door Stichting Hondsrugpark en Stadsdeel Zuidoost.

In het gebied rondom metrostation Bullewijk aan de kant van Amstel III zijn vijf projectontwikkelaars samen met de gemeente actief om de transformatie uit te voeren. Verschillende kantoorgebouwen zijn gekocht door de ontwikkelaars en maken plaats voor nieuwe woontorens of worden getransformeerd naar woon- en werkplekken.

Groen is een belangrijk element binnen stedelijk gebied. Op dit moment wordt daarom concreet onderzocht of het mogelijk is om van de Hondsrugweg, de wegenstrook tussen de Johan Cruijff ArenA en Ikea, het Hondsrugpark te maken; het groene hart van het gebied. Wonam, Vastint, COD/DUQER, G&S Vastgoed en Certitudo hebben daartoe Stichting Hondsrugpark opgericht om samen met de gemeente de mogelijkheid van een park in combinatie met toekomstige bereikbaarheid te onderzoeken. Vooruitlopend op het park, is het plan om rondom de Hondsrugweg in 2019 al een aantal feestelijke activiteiten en evenementen te organiseren.

Voor iedereen die meer wil weten over de plannen, is op 14 september het Informatiecentrum Hondsrugpark op de hoek van de Hondsrugweg en het Bullewijkpad geopend in bijzijn van Dirk de Jager van het dagelijks bestuur van Zuidoost. Afgelopen weekend vonden er volop activiteiten plaats rondom het informatiecentrum als onderdeel van 24HZuidoost.

Chiel Griffioen, Kwartiermaker Hondsrugpark: “Deze wegenstrook is breed en daarom heel interessant om vooruitlopend op de komst van het park te gebruiken als festivalterrein. Er zijn diverse plannen voor 2019. Hierop vooruitlopend is het voor iedereen mogelijk te komen kijken naar de nieuwbouwplannen in het informatiecentrum en het Hoofdkwartier waar we iedereen samen met uitbater Coffeeshots onder het genot van een kopje koffie kunnen bijpraten.”

Dirk de Jager, lid van het dagelijks bestuur van Zuidoost: “De transformatie van dit gebied krijgt vaart en het initiatief is een geweldige ondersteuning voor de transformatie. Het gebied rondom station Bullewijk biedt een prachtige kans om nieuwe woningen te bouwen die zo nodig zijn in Amsterdam. Daarbij hoort stedelijke kwaliteit. Het loont daarom de moeite om te onderzoeken of de aanleg van het Hondsrugpark haalbaar is.”

Over Stichting Hondsrugpark
Rond 2020 verdwijnt de Hondsrugweg en moet er in dit gebied, tussen de Johan Cruijff ArenA en de IKEA, ruimte ontstaan voor het Hondsrugpark dat het centrale punt van deze nieuwe wijk in Zuidoost zal worden. Met de gemeente, ontwikkelaars, bewoners, ondernemers, eigenaren en diverse Placemakers wil Stichting Hondsrugpark de ‘Freezone Hondsrugpark’ onderscheidend, aantrekkelijk en actief maken voor mensen die het gebied nog niet kennen. De stichting is opgericht met het doel initiatieven te bedenken en te ondersteunen om het nieuwe park alvast te promoten. Met al dan niet tijdelijke projecten, leuke activiteiten en evenementen in de openbare ruimte en in de omliggende gebouwen. Zie ook: www.hondsrugpark.nl

Eerste paalviering Moermansk 400 & 500

Op 8 maart jl. is de feestelijke eerste paal geslagen van Moermansk 400 & 500. De twee nieuwbouwontwikkelingen van G&S Vastgoed zijn gelegen aan de kop van de Moermanskkade in de Amsterdamse Houthaven. De gebouwen zijn onlangs verkocht aan een pan-Europeesche club deal, geadviseerd door UBS Asset Management.

Moermansk 400 is een ontwerp van Joris Deur van architectenbureau ZZDP Architecten. Moermansk 500 is een ontwerp van John Bosch van architectenbureau OZ. Beide nieuwbouwontwikkelingen hebben door hun ligging aan de kop van de Moermanskkade een fenomenaal uitzicht over het IJ en hebben tezamen een oppervlakte van circa 10.000 m2. Moermansk 400 & 500 worden gerealiseerd door Wessels Zeist.

De Houthaven, gelegen aan het IJ in het Westelijk Havengebied van Amsterdam, vormt door de in februari gerealiseerde Spaarndammertunnel één geheel met de Spaarndammerbuurt. Door de realisatie van het Houthavenpark op- en rond de Spaarndammertunnel zal de Houthaven straks onlosmakelijk verbonden zijn met het centrum van Amsterdam en de oude binnenstad.

Op deze feestelijke dag is de eerste paal geslagen door Ward van de Braak (Hoofd Benelux & Nordics – UBS RE & PM) en Jason Blackmore (Algemeen Directeur G&S Vastgoed).

Beide nieuwbouwontwikkelingen zijn in het eerste kwartaal van 2019 gereed. Voor meer informatie ga naar: www.moermansk.com.

Round Hill Capital, Boelens de Gruyter en G&S Vastgoed realiseren nieuwe stadswijk in Merwede Kanaalzone

Round Hill Capital, een toonaangevend vastgoedinvesteerder, -ontwikkelaar, en -beheerder, G&S Vastgoed, en vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter hebben een locatie gekocht als deel van de belangrijk stadsvernieuwingsplan in Merwede Kanaalzone. De Gemeente Utrecht steunt dit plan voor de ontwikkeling van woningbouw om tegemoet te komen aan de sterk toenemende vraag naar woningen in Utrecht.

Het gebied, gelegen tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk, bevindt zich in het zuidwesten van de stad en strekt van de A12-ring tot het Holland Casino aan de Overste Den Oudenlaan. Vorige week heeft de Utrechtse gemeenteraad het visiedocument en de milieueffectrapportage goedgekeurd als uitgangspunt voor de herontwikkeling van het nieuwe stadswijk. De nieuwe stadswijk moet deels de verwachte Utrechtse inwonersstijging opvangen: de bevolking neemt tussen nu en 2030 toe van 345.000 naar 410.000.

Wethouder Paulus Jansen (Wonen)
De Utrechtse wethouder Paulus Jansen (Wonen): “Het plan past uitstekend bij de strategie die we als gemeente hebben uitgestippeld. Niet alleen kwantitatief – Merwede biedt immers plaatst aan duizenden woningen –, maar ook in kwalitatieve zin. Het wordt een diverse, duurzame en aantrekkelijke stadswijk voor iedereen.”

Round Hill Capital, G&S Vastgoed, en Boelens de Gruyter hebben een gebied gekocht met een oppervlakte van bijna 4,5 hectare (43.000 vierkante meter). Het gaat om het terrein aan de Kanaalweg 14-19 dat momenteel nog wordt gebruikt als een kantorengebied met 12 gebouwen, beter bekend als ‘Smart Business Park’. Met deze ontwikkeling worden zij de grootste investeerder in de nieuwe Utrechtse stadswijk.

Deze transactie is in lijn met de strategie van Round Hill om zijn onroerend goed portfolio in Nederland verder uit te breiden met woningbouw en studentenhuisvesting. De afgelopen vier jaar is Round Hill erin geslaagd om zijn woning- en vermogensbeheerportefeuille in Nederland vaste vorm te geven. In deze periode heeft het bedrijf regelmatig vastgoed aangekocht en de woningportefeuille omvat nu meer dan 10.000 eenheden. In heel Europa heeft Round Hill meer dan 100.000 wooneenheden toegevoegd aan zijn portefeuille.

Michael Bickford, oprichter en CEO van Round Hill Capital, over de acquisitie
“Round Hill heeft zichzelf bewezen als succesvol investeerder in en beheerder van woningen en studentenhuisvesting in heel Europa, en deze aankoop van de Merwede Kanaalzone-locatie betekent een belangrijke uitbreiding van onze woningportefeuille in Nederland. Het gebied heeft enorm veel potentie, en de gemeente wil de nieuwe wijk laten groeien tot een totaal van 6.000 a 10.000 wooneenheden.

Round Hill is van plan om verder te investeren in de ontwikkeling van residentieel vastgoed en studentenhuisvesting in Nederland en in heel Europa, terwijl we ook blijven zoeken naar meer mogelijkheden tot investeren in de woningsector in lijn met onze huidige strategie.”

Maarten de Gruyter, directeur van Boelens de Gruyter
 “Voor Nederland, maar ook voor Europa wordt het een unieke nieuwe stadswijk. Het is de wens van de gemeente is om er een levendige, energiezuinige en groene wijk van te maken. Parkeren kan straks alleen aan de rand van de wijk en in garages, waardoor auto’s hier uit het straatbeeld verdwijnen. Door het autovrije karakter en de focus op voetgangers en fietsen worden alternatieve manieren van vervoer, zoals openbaar vervoer, autodelen en de aanleg van zogenoemde mobiliteitshubs, kansrijker.”

Jason Blackmore, algemeen directeur van G&S Vastgoed
“De woningen in de nieuwe wijk zullen variëren in hoogte, omvang, architectuur, typen en prijsklassen. In de collectieve binnentuinen en de inspirerende openbare ruimtes ontmoeten bewoners elkaar. In Merwede worden niet alleen auto’s gedeeld, maar ook spullen, voorzieningen en diensten. Ook zal Merwede functioneren als proeftuin voor het nieuwe stedelijk leven. Daarom is in het ontwerp nadrukkelijk ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Doel is het creëren van een gezonde, energieneutrale en klimaatbestendige stadswijk.”

De koper werd bijgestaan door Arnoud Matthijssen van HMK Notarissen.

Hoogste punt Moermansk 300

In de Amsterdamse Houthaven is op 1 februari op feestelijke wijze gevierd dat project Moermansk 300 haar hoogste punt heeft bereikt.

Moermansk 300 is een nieuwbouwontwikkeling van G&S Vastgoed gelegen aan de kop van de Moermanskkade in de Amsterdamse Houthaven en ontworpen door Roberto Meyer van MVSA Architects. Het gebouw bestaat uit circa 5.000 m2 kantoorruimte en zal in juli 2018 worden opgeleverd. Op de bovenste verdiepingen zal Rijnboutt Architecten zich gaan vestigen. Een grote delegatie van Rijnboutt Architecten was aanwezig bij de viering.

‘’Wij kijken erg uit om op deze schitterende plek aan de Moermanskkade Rijnboutt Architecten verder te laten groeien en professionaliseren.’’. – Mattijs Rijnboutt, architect – directeur van Rijnboutt Architecten

‘’Wij zijn erg blij wederom een mooi project aan de stad toe te voegen met als nieuwe huurder Rijnboutt Architecten’’. – Jason Blackmore, algemeen directeur G&S Vastgoed

Overlijden Dik Wessels

Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht dat Dik Wessels op 71-jarige leeftijd is overleden.

Groot verlies
Met zijn ondernemerschap, visie en vakmanschap heeft hij de basis gelegd voor het bedrijf dat VolkerWessels vandaag de dag is. Sinds 2007 was de heer Wessels lid van de Raad van Commissarissen.

Het ontvallen van de heer Wessels is een groot verlies voor ons. Met respect en dankbaarheid blijft de heer Wessels in onze herinneringen, wij zullen hem missen. Onze gedachten gaan uit naar de familie. Wij wensen hen allen heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Circulaire toepassing- het begin van een stedelijke metamorfose

Duurzaamheid en innovatie zijn de kernwoorden van ieder project dat wij aannemen. Zo ook bij de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor van ING. In een samenwerkingsverband met OVG Real Estate hebben we een slim gebouw ontworpen en bijgedragen aan een slimme stad. 

Ons doel is om de gemeente Amsterdam te helpen bij de hervorming van Amsterdam-Zuidoost. Met deze transformatie willen we een gezond en inspirerend toekomstbeeld creëren voor het gehele stadsnetwerk. De metamorfose van het ING-hoofdkantoor is een markant project in deze transformatie, waarmee we bijdragen aan een duurzame stad.

Verder denken
Samen met OVG Real Estate hebben we in 2015 een oud kantoorgebouw aan de Frankemaheerd in Amsterdam-Zuidoost verworven. Het gebouw stond al zeven jaar leeg en moest worden gesloopt om ruimte te maken voor een nieuw, duurzaam kantoor. Als duurzame ontwikkelaars zagen we de sloop als een kans om iets nieuws te creëren en dus gaven we Superuse Studios de opdracht een plan te maken voor het hergebruik van de gesloopte materialen.

Groter denken
Om het bestaande materiaal te recyclen, moest het eerst worden geïnventariseerd. De prijs, afmeting, beschikbaarheid en andere eigenschappen werden geanalyseerd, zodat we konden zien hoe, wanneer en waar we het materiaal konden hergebruiken. Het was niet de bedoeling om de materialen alleen voor het nieuwe kantoor te gebruiken; we zagen ook kansen voor andere gebieden en gebouwen. Zodoende konden we onze duurzame en innovatieve bijdrage uitbreiden. Superuse Studios bleek de juiste partner voor dit project, omdat zij een professionele online marktplaats hebben waar de vraag naar en het aanbod van afvalmaterialen samenkomen. Dankzij hen hebben we onze afvalstromen nuttig kunnen inzetten.

Dapper denken
Het hergebruik van de materialen heeft ons geholpen meerdere doelstellingen te verwezenlijken. We konden beginnen aan de ontwikkeling van een duurzamer Amsterdam, het project op een volledig vernieuwende wijze vormgeven én het hergebruikte materiaal voor een aantal andere projecten gebruiken. Het afvalmateriaal van het gesloopte Frankemaheerd-gebouw is gebruikt voor het nieuwe ING-hoofdkantoor, Hotel Buiten en het Viisi-hoofdkantoor. De voormalige plafonds zijn hergebruikt als plafondafwerking in het bekroonde Viisi-kantoor in Amsterdam en de voormalige gevel is nu de gevel voor het nieuwe paviljoen aan de Sloterplas, Hotel Buiten.

Met dit project hebben we laten zien waar ons hart ligt: de metamorfose van steden.

G&S Vastgoed verkoopt Moermansk 400 en Moermansk 500

G&S Vastgoed verkoopt haar nieuwbouwontwikkelingen Moermansk 400 en Moermansk 500  aan een pan-European Real Estate club, geadviseerd door UBS Asset Management. De gebouwen liggen op de kop van de Moermanskkade in de Amsterdamse Houthaven.

 

Zowel Moermansk 400 en Moermansk 500 zijn circa 5.000 m2,  elk onderverdeeld over 5 tot 6 grote en efficiënte verdiepingen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

UBS Asset Management: “Samen met de aankopen eerder dit jaar in Brussel, Luik en Leiden, bestaan de vastgoedbeleggingen onder beheer in België en Nederland uit zo’n circa €450 miljoen.”

Ward van de Braak, hoofd onroerend goed & particuliere markten in de Benelux & Nordics: ‘’Wij blijven gefocust en zeer positief over de Amsterdamse kantorenmarkt, evenals high street retail  in de top 20 retail steden. We hebben steeds meer vertrouwen in de economische vooruitzichten binnen Nederland en specifiek in de groei van de Technologie-, Media-en Telecomsector in Amsterdam.”

De Amsterdamse Houthaven is een plek waar een enorme verandering gaande is. Ooit was het een belangrijke haven, in 1876 gebouwd voor het overladen van timmerhout. In 2010 is begonnen met de herontwikkeling van het gebied, de Houthaven is nu een aantrekkelijke plek om zowel te wonen als te werken.

Rienk Baarsma, commercieel ontwikkelaar G&S Vastgoed: “De Houthaven is dé hotspot voor creatieve bedrijven in Amsterdam. Ieder project van G&S Vastgoed onderscheidt zich door een eigen karakter. Het is fantastisch dat Moermansk 400 en Moermansk 500  een toekomstige nieuwe eigenaar krijgen.”

Moermansk 400 en Moermansk 500  zijn ontworpen door  top architecten. Bij Moermansk 400, een ontwerp van architectenbureau ZZDP, zorgen de glazen rondingen voor vloeiende bewegingen waardoor het gebouw een geweldige ruimtelijke kwaliteit van binnenuit krijgt. Bij Moermansk 500, een ontwerp van architectenbureau OZ, heeft iedere vloer een eigen vorm en daardoor een onderscheidend vermogen en uitstraling. Beide projecten beschikken over een fenomenaal uitzicht over de Minerva haven en Amsterdams grootste waterkant, ’t IJ.

In het eerste kwartaal van 2018 wordt er gestart met de bouw van de twee volgende projecten in het gebied; Moermansk 400 en 500. Beide gebouwen worden een jaar later opgeleverd aan de koper.

UBS is bij de aankoop geadviseerd door Van Gool ♦ Elburg Vastgoedspecialisten, BOAG en Houthoff Buruma voor de aankoop van de activa. G&S Vastgoed is bij de verkoop juridisch geadviseerd door NautaDutilh.

G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten introduceren Key Worker Housing in Wonderwoods Utrecht

Utrecht krijgt aan de Jaarbeursboulevard  er met Wonderwoods een aansprekend gebouw bij. Voor de invulling van het woonprogramma heeft het consortium bestaande uit G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten (Koninklijke VolkerWessels) een Letter of Intent getekend met woningbelegger Vesteda voor de huurwoningen. Voor een deel van deze huurwoningen introduceert het consortium Key Worker Housing, een Engels concept dat wonen voor mensen in de stad betaalbaar maakt.

Wonen in de binnenstad wordt steeds duurder. Deze problematiek zie je ook terug in Nederland. De binnenstad is duur ten opzichte van buitenwijken en omliggende gemeenten. Het gevolg is dat er alleen in het hogere segment nog woningen beschikbaar zijn. Om alle doelgroepen te kunnen bedienen willen wij in Wonderwoods ‘Key Worker Housing’ introduceren.

Utrecht kent een tekort aan middensegment huurwoningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning of een koopwoning. Key Worker Housing kan hier deels invulling aan geven. We spreken over een Key Worker als iemand een belangrijke bijdrage levert aan de Utrechtse samenleving, bijvoorbeeld leraren en verpleegsters.

Jason Blackmore, G&S Vastgoed zegt: “Key Workers zijn mensen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van onze steden. Iedereen heeft belang bij goede gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid. Mensen die in deze sector werken moeten ook in de stad op een kwalitatief goede plek kunnen wonen.”

Vigerende wet- en regelgeving
Om in aanmerking te komen voor een Key Worker Appartement in Wonderwoods moet een huurder aan een aantal voorwaarden voldoen. De exacte invulling hiervan zullen G&S Vastgoed, KondorWessels Projecten en Vesteda de komende periode verder uitwerken, onder meer zodat het past in het Utrechtse woonbeleid, maar ook voldoet aan de huidige wet en regelgeving.

Primeur
G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten denken met het introduceren van Key Worker Housing een oplossing te hebben gevonden voor de vestigingsambitie van de Gemeente Utrecht, namelijk dat er in het Beurskwartier plek is voor iedereen. Met de lancering in Wonderwoods heeft Utrecht de primeur in Nederland.

Wonderwoods
Wonderwoods gaat over Happiness 2.0, en over het bereiken van een gezonde en inspirerende nieuwe balans tussen technologie en de natuur. Wonderwoods omvat twee groene torens van 90 en 70 meter met een gevarieerde mix van wonen, werken, ontspannen en vermaak. Het plan biedt in totaal 300 koop- en huurwoningen. Verder komt er ruimte voor kantoor, gezonde horeca, sport, kleinschalige winkels, educatie, inpandige fietsenstalling, parkeergarage en de publieksfunctie Playlab. Wonderwoods wordt op dit moment uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Rekening houdend met de voorbereidingen en de planologische procedures kan in 2019 de eerste schop de grond in. Wonderwoods is in 2022 klaar.

Visualisatie  I A2Studio